Portada / La Mancomunitat
Salutació del President
Portal transparència
La Mancomunitat
Telèfons i adreces
d´interès
Contacte amb nosaltres
Tràmits i documents
Enllaços externs

ESPAI MANCOMUNITAT

La Mancomunitat des Raiguer constituïda com entitat supramunicipal l’any 1981, està integrada pels onze municipis de la comarca centre-nord de la illa de Mallorca, que s’estenen paral·lelament a la Serra de la Tramuntana des de Marratxí fins Campanet, passant per Santa Maria del Camí, Consell, Alaró, Binissalem, Lloseta, Mancor de la Vall, Selva, Búger i Inca, sent aquest, el darrer municipi en incorporar-se a la Mancomunitat des Raiguer l’any 1993. Actualment la seu de la Mancomunitat està ubicada al municipi de Binissalem.

La Mancomunitat sorgeix amb la idea de donar serveis de manera mancomunada als diferents municipis que l’integren, en especial als municipis més petits d’aquesta comarca, fet que ha suposat un gran desenvolupament i transformació en aquest municipis.

Tal i com es reflexa en els estatuts (bocaib núm 102 de 21/08/1993), la Mancomunitat exercirà competències en diferent matèries. Actualment la Mancomunitat ofereix als diferents municipis serveis com la recollida selectiva de residus, la neteja i manteniment de camins, serveis d’ocupació, educació per a persones adultes, serveis de caire social i comunitari, entre altres.
Descàrrega de documents / Tràmits i documents Carpeta ciutadà

BOCAIB nº102 de 21.08.1993 Estatuts Mancomunitat des Raiguer
BOCAIB nº21 de 17.02.1994 Modif. Estatuts Mancomunitat des Raiguer
BOIB nº97 de 19.07.2014 Modif. Estatuts Mancomunitat des Raiguer
@2016 Mancomunitat des Raiguer;. Reservats tots els drets. Avís Legal