Portada
Salutació del President
Portal transparència
La Mancomunitat
Telèfons i adreces
d´interès
Contacte amb nosaltres
Tràmits i documents
Enllaços externs

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

Presidenta: Sra. Catalina Siquier Capó, Batlessa de l’Ajuntament de Búger

Vicepresident: Sr. Andreu Isern Pol, Batle de l’Ajuntament de Consell

Junta de Govern Local

Presidenta: Sra. Catalina Siquier Capó, Batlessa de l’Ajuntament de Búger

Vocal 1: Sr. Andreu Isern Pol, Batle de l’Ajuntament de Consell

Vocal 2: Sr. Joan Sastre Coll, Batle de l’Ajuntament de Selva

Vocal 3: Sr. Andreu Villalonga Simonet, Batle de l’Ajuntament de Binissalem

Ple de la Mancomunitat

Sra. Aina Maria Munar Isern, Batlessa de l’Ajuntament d’Alaró

Sr. Andreu Villalonga Simonet, Batle de l’Ajuntament de Binissalem

Sra. Catalina Siquier Capó, Batlessa de l’Ajuntament de Búger i Presidenta de la Mancomunitat

Sra. Magdalena Solivellas Mairata, Batlessa de l’Ajuntament de Campanet

Sr. Andreu Isern Pol, Batle de l’Ajuntament de Consell

Sr. Virgilio Moreno Sarrió, Batle de l’Ajuntament d’Inca

Sr. José María Muñoz Pérez, Batle de l’Ajuntament de Lloset.

Sr. Guillem Villalonga Ramonell, Batle de l’Ajuntament de Mancor de la Vall

Sr. Joan Francesc Canyelles Garau, Batle de l’Ajuntament de Marratxí

Sr. Nicolau Canyelles Parets, Batle de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí

Sr. Joan Sastre Coll, Batle de l’Ajuntament de Selva.

Comissió Especial de Comptes

Presidenta: Sra. Catalina Siquier Capó, Batlessa de l’Ajuntament de Búger

Vocal 1: Sr. Andreu Isern Pol, Batle de l’Ajuntament de Consell

Vocal 2: Sr. Joan Sastre Coll, Batle de l’Ajuntament de Selva

Vocal 3: Sr. Andreu Villalonga Simonet, Batle de l’Ajuntament de Binissalem

Comissió delegada de Medi ambient i residus

Sra. Aina Maria Munar Isern, Batlessa de l’Ajuntament d’Alaró

Sr. Andreu Villalonga Simonet, Batle de l’Ajuntament de Binissalem

Sra. Catalina Siquier Capó, Batlessa de l’Ajuntament de Búger i Presidenta de la Mancomunitat

Sra. Magdalena Solivellas Mairata, Batlessa de l’Ajuntament de Campanet

Sr. Andreu Isern Pol, Batle de l’Ajuntament de Consell

Sr. José María Muñoz Pérez, Batle de l’Ajuntament de Lloseta

Sr. Guillem Villalonga Ramonell, Batle de l’Ajuntament de Mancor de la Vall

Sr. Nicolau Canyelles Parets, Batle de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí

Sr. Joan Sastre Coll, Batle de l’Ajuntament de Selva

Comissió delegada de Serveis Socials

Sra. Aina Maria Munar Isern, Batlessa de l’Ajuntament d’Alaró

Sr. Andreu Villalonga Simonet, Batle de l’Ajuntament de Binissalem

Sra. Catalina Siquier Capó, Batlessa de l’Ajuntament de Búger i Presidenta de la Mancomunitat

Sra. Magdalena Solivellas Mairata, Batlessa de l’Ajuntament de Campanet

Sr. Andreu Isern Pol, Batle de l’Ajuntament de Consell

Sr. José María Muñoz Pérez, Batle de l’Ajuntament de Lloseta

Sr. Guillem Villalonga Ramonell, Batle de l’Ajuntament de Mancor de la Vall

Sr. Nicolau Canyelles Parets, Batle de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí

Sr. Joan Sastre Coll, Batle de l’Ajuntament de Selva


@2016 Mancomunitat des Raiguer;. Reservats tots els drets. Avís Legal