tècnic d'administració general
Modificació de les bases. Nou termini per a presentació d'instàncies.
Convocatòries i termini per a presentació d'instàncies.
educador/a social
Llista definitiva d'admesos i exclosos i composició del tribunal qualificador.

Últimes

NOTÍCIES

10-Gener-2023
Borsa de tècnic d'administració general, personal funcionari interí, mitjançant oposició
Modificació de les bases. Nou termini per a presentació d'instàncies.
09-Gener-2023
Procediment d'estabilització, personal laboral 
Convocatòries i termini per a presentació d'instàncies.