Notícies

02-Juny-2022
Borsa d’educadors socials laboral temporal, mitjançant concurs-oposició
Convocatòria i termini per a presentació d'instàncies concurs-oposició.
22-Febrer-2022
Convocatòria Agent de corresponsabilitat i conciliació, mitjançant concurs de mèrits
Anunci del nomenament d'un agent de corresponsabilitat
22-Febrer-2022
Convocatòria Borsa educadors ambientals, mitjançant concurs de mèrits
Anunci del nomenament de vuit educadors ambientals
09-Agost-2021
Convocatòria Borsa Tècnic/a Mig laboral temporal mitjançant oposició
Desempat i resultats definitius de la borsa.
28-Abril-2021
Convocatòria del concurs-oposició per a la creació d'una borsa de treball de Tècnic/a Jurídic
Actualitzat dia 27 05 2021 amb els resultats definitius de la fase de concurs i resultat final de la borsa.